Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

Czy to ważne, co mówią inni, kiedy ja wiem, dlaczego robię, to co robię?
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki

June 12 2018

June 11 2018

Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Dylan.
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
0499 8eaa
Reposted fromowca owca viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Latami usiłowałem żyć w zgodzie z moralnością innych ludzi. Próbowałem żyć tak jak każdy, próbowałem być takim jak każdy. Mówiłem to, co mówić należało, nawet jeśli czułem i myślałem coś zupełnie innego. A rezultatem jest całkowita katastrofa. Teraz przechadzam się pośród ruin, odcięty od wszystkiego, samotny i pogodzony z własnym losem, z własnymi dziwactwami i własną słabością. Będę musiał odbudować prawdę – przeżywszy całe swoje życie w czymś na kształt kłamstwa.
— A. Camus [za:] T. Judt, "Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty"
Reposted fromciarka ciarka viafoodforsoul foodforsoul

June 09 2018

Zaczęłam mieć poczucie, że w głowie noszę bombę, że ona któregoś dnia pierdolnie i że to będzie masakryczne.
— Maria Peszek
Reposted fromCoriLiar CoriLiar viapomruki pomruki
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viateraz teraz
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"

June 05 2018

2645 ba26
Reposted fromarwen arwen viapomruki pomruki

June 04 2018

To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing vianevermind336 nevermind336
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianevermind336 nevermind336

June 01 2018

Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viadreams-come-true dreams-come-true
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viadreams-come-true dreams-come-true
Reposted fromFlau Flau viadreams-come-true dreams-come-true
8665 0d7e
Chętnie bym Cię przytuliła i powiedziała, że trzymam kciuki 
Reposted bypartyhardorgtfoniskowoshitsuriasylopathcarmenlunajointskurwysynnot-good-enoughnomscammycat

May 31 2018

8665 0d7e
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viayanek yanek

May 30 2018

the museum of tears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl