Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

2040 fc1d
A prawo do tego, by mieć nadzieję ma każdy. Absolutnie każdy. 
Reposted byjunior13niskowoblacksadcatmefir

August 18 2019

Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielono zielono
2700 72e3
Reposted byignuzzzprosperToshijunior13gogullo77Luukkamarkovitshkartofelscharlotte0

August 17 2019

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viafoodforsoul foodforsoul

August 16 2019

9839 3bea
spokój serca to najlepsze uczucie na tej Ziemi.
Reposted byjunior13nieobecnoscmefirreeddpepper
0687 babe

August 15 2019

5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki

August 13 2019

spadek emocji. dziękuję. 
0131 bef6
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin

August 12 2019

"Oddałam kiedyś całe swoje serce komuś kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby nie.. Mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Po prostu jak się pojawia ta bliskość to, to już mnie nie ma." 

Chylińska. 

Wszystko w temacie. 

Reposted bymoglismywszystkoKacSousse
2908 8791
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
6790 e61a
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl