Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 09 2018

Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viatouchthesky touchthesky
4149 305b
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
3003 142d

November 08 2018

Nic tak nie boli jak świadomość, że coś właśnie dobiega końca.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayanek yanek

November 05 2018


Niech mnie nikt nie rusza, mowie. Ty, i ty, i ty, i pan, i pani i pan: Czy można prosić was? Nie ruszajcie mnie. Ni źle, ni dobrze, ni w ogóle, ni mimochodem. Bo cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to. Pomińcie proszę mnie milczeniem. A najlepiej zapomnijcie. Szczęście z wami, cicho ze mną.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 04 2018

5533 5701
Reposted fromnutt nutt viacudoku cudoku
0512 d398
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku
3314 629f
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
9668 a8fc
Reposted fromoll oll viayanek yanek
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl viayanek yanek
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viayanek yanek

November 03 2018

wszystko mnie wkurwia
Reposted byblackmoth7 blackmoth7
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorvax corvax

November 02 2018

9739 8322
Reposted fromkimik kimik viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl