Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

kurwa mać
Reposted bymidnightlover midnightlover
Nie wiem, nie znam się, spierdalajcie.
Reposted fromyanek yanek

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viamhsa mhsa

May 22 2017

7147 9f01
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viawstydem wstydem
3149 048f
Reposted fromlaters laters viawstydem wstydem
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianajmilej najmilej

May 19 2017

8162 b8d3

unboxingearth:

Yuanyang rice terraces, Yunnan, China

Reposted fromvibetechs vibetechs viayanek yanek

May 18 2017

3093 afea
Reposted frompeache peache viayanek yanek
8154 ffe3
Reposted fromewaryst ewaryst viayanek yanek

May 15 2017

9889 86f0 1000
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viabrzask brzask

May 14 2017

Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

May 10 2017

5447 60b7 1000
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viayanek yanek

May 08 2017

Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis vialynxlynx lynxlynx

May 07 2017

swoje życie spisałam na straty

May 06 2017

też to u siebie zauważyłam. jak mam więcej czasu to w głowie tyle się dzieje, że nie można wytrzymać.

May 05 2017

Reposted fromshakeme shakeme viafelicka felicka

May 04 2017

8465 84a9
Reposted fromscorpix scorpix viabrzask brzask

May 01 2017

jak ktos ma za duzo mysli w glowie, polecam sie porzadnie zmęczyć
Reposted byMaryiczaryshitsurihope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl