Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait
ale zawsze ta leciutka nadzieja

August 20 2017

z kazdym dniem przekonuję się, ze nie mam co liczyć na nikogo oprócz siebie
Reposted byniskowomielleheavencanwait

August 18 2017

August 17 2017

Chcialabym zobaczyć połoniny w październiku albo pod koniec września 
Reposted fromthetemple thetemple viacorvax corvax
Zawsze dobry
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2986 6d5b
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek

August 15 2017

7818 1fa9

pinoleone:

Margherita

Reposted fromnudes nudes vialynxlynx lynxlynx

August 13 2017

nie wiem i póki co chce jak najdłużej nie wiedzieć

August 11 2017

Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viayanek yanek

August 10 2017

5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viayanek yanek
chujowo się czuję. i muszę o tym napisać.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl