Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

October 13 2017

5202 4c12
Reposted fromnawrocka nawrocka viatutus tutus
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins vialynxlynx lynxlynx

October 12 2017

1885 895f
Reposted fromdailylife dailylife viapikkumyy pikkumyy
6618 d347
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viairmelin irmelin
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka
No i po prostu wystarczy. Wystarczy użalania się nad sobą i obwiniania wszystkich o wszystko. Jestem i to ja muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Walić to, że tkwię w syfie, że życie napierdala z każdej strony, że czasem ciężko się nie poddać. Ale to jest ten moment, kiedy muszę zawalczyć o siebie, jeśli chcę żyć. A chcę. I dam kurwa radę.
Reposted bylottibluebellniskowoasylopathMaryiczaryzdjeciahujadiviprzeztrudydogwiazdsanitascelzuzka0SaluteAliceInKillingLandjakmidzisiajzlehormezalady-fraserSapereAude
9173 b766
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 11 2017

2293 bd2c

shitjimmyshoots:

Charlotte, NYC (2016)

-Jimmy O’Donnell

Reposted fromnudes nudes viayanek yanek

October 10 2017

3923 37df
Reposted fromcocomove cocomove viayanek yanek

October 09 2017

8336 af4f
Bo to po prostu nie jest mój świat i tyle.
Reposted fromyanek yanek

October 06 2017

najgorsza jest ta tęsknota przed snem
Reposted bypartyhardorgtfohope24wordshurtdiviIzzy721persona-non-gratakudlatynaturalgingerpikkumyylekkaprzesadaczekoladowezatraceniewithoutendwassupbruhMaryiczarywithoutendgdziejestolajethragabuniadiffusedmindcavebearkhalmielleBloodEvelittleburn12czerwca
3357 95b3
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viafoodforsoul foodforsoul
9883 d3bd
Reposted fromnudes nudes viajointskurwysyn jointskurwysyn
4798 76ea

October 04 2017

0199 af65
Reposted fromruthieful ruthieful
Dzisiaj jest mi już wszystko jedno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl