Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Nie wiem już co myśleć mam mętlik w głowie czy to po prostu nieumiejętne okazywanie uczuć czy po prostu jesteś takim egoistą

November 30 2017

0215 402d
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku

November 28 2017

November 26 2017

Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viayanek yanek

November 22 2017

Dobre pytanie.
Reposted fromroads roads viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezmiennie liczyć można tylko na siebie
Reposted byjointskurwysyndiviannanobodydivihavingdreamsGunToRunalliwantisyouczekoladowezatraceniedefinicjamilosciczekoladowezatraceniehereyespersona-non-grataniebieskieoczypartyhardorgtfokotficahavingdreamsmala-mi-w-glanachyeanne

November 21 2017

6327 9a19 1000
Reposted fromdivi divi viayanek yanek

November 20 2017

3232 e7ca
Reposted fromwanderlustgirl wanderlustgirl
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie viaCannonball Cannonball
Albo ten uczuć jak się ma taki problem, o którym nie ma z kim pomówić. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

November 15 2017

5231 d047
Reposted fromdivi divi viapuszka puszka

November 07 2017

Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viayanek yanek

November 06 2017

6151 c954 1000

November 05 2017

życie jest popierdolone
Reposted bymala-mi-w-glanachczekoladowezatraceniethesatanek10hereyeswithoutend

November 04 2017

November 03 2017

Katarzyna Kobro, ok. 1910–1912  (fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl