Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

"Musisz odnaleźć nadzieję i nie ważne, że nazwą Ciebie głupcem."
jeszcze tego mi brakowało.

March 27 2019

1395 817e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
3296 0dbf
Reposted fromFienrira Fienrira viacorvax corvax

March 26 2019

5016 bd0c
Reposted frompiehus piehus viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 23 2019

"Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje." - Will Smith

March 22 2019

Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayannim yannim
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa

March 11 2019

Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viafoodforsoul foodforsoul

Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.

Wiesław Myśliwski

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
dziś od rana ciężko się oddycha i oczy zachodzą łzami.
Reposted bypikkumyyadwokatdiablazielonoheavencanwaitlottibluebellCannonballzzuuooegzystencjaleniwieec

March 10 2019

3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viapomruki pomruki
Niektórzy ludzie, których napotkasz na swojej drodze nauczą cię bliskości i zaufania, niektórzy przyjaźni... jeszcze inni prawdziwej miłości...
Ale zdarzają się też tacy, którzy nauczą cię przede wszystkim sztuki samodzielnego odbicia się od dna... bo dokładnie tam cię zostawili...
— Autor Bezdech
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono

March 08 2019

Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
Coś co czyni cię inną, albo wręcz dziwną - to właśnie jest twoją siłą.
— Meryl Streep
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
powtarzasz do znudzenia 
i znów się nic nie zmienia
Reposted byblackmoth7 blackmoth7
0580 2034
Reposted fromniemoc niemoc viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl