Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

rozpadające się iluzje zawsze ranią. 
Reposted bypartyhardorgtfonaturalginger

February 16 2018

Październik?

February 15 2018

9384 2009

February 14 2018

1045 3f87
Reposted byinspiracyjnalittlesue
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viafoodforsoul foodforsoul

February 12 2018

zbieram w sobie siły i cząstki odwagi.
Reposted bypartyhardorgtfoetraga
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous vialynxlynx lynxlynx
2306 daaa
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)

February 10 2018

0201 7374

February 07 2018

mam nadzieję, że widzisz przez moje ściany
Play fullscreen
w sumie ładne.
Play fullscreen
O drogę nie pytam Nie pytam nikogo Bo ja drogę lubię Długą długą Bo ja wolę ufać Własnym nogom
teraz jestem tylko tutaj i fb 

February 05 2018

Reposted fromavooid avooid viafoodforsoul foodforsoul

February 04 2018

rozpacz

January 28 2018

January 27 2018

Kim jestem, w oczach innych ludzi? Nikim. Zerem. Niechcianym bliźnim. Kimś, kto nie miał i nie będzie miał jakiejkolwiek pozycji w społeczeństwie. W skrócie - najgorszy z najgorszych. Zatem, jeśli to najprawdziwsza prawda, pewnego dnia chciałbym moją pracą pokazać, co ten Nikt, co to zero nosi w swoim sercu. 
— "Loving Vincent"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

January 26 2018

Dlatego trzeba być po prostu sobą. Pierdolić to, że nazwą Cię wariatem. Życie mamy jedno, nie ma więc sensu przejmować się ludźmi, którzy wygłaszają opinie. Żyjmy po swojemu, dla siebie, w miarę możliwości z dala od wścibskich oczu i wszystkich którzy odbierają nam energię.
— Paweł Osiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl