Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

9016 f342
Reposted fromerial erial viabrzask brzask
zawsze możesz zacząć od nowa. zawsze, słyszysz?
1965 fc09 1000
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
7473 ba71
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawstydem wstydem

March 22 2017

Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrzask brzask

March 21 2017

March 20 2017

każdy absolutnie każdy ma prawo szukać szczęścia we własny sposób

staraj się nie robić rzeczy których nie chcesz.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viabrzask brzask
"Człowiek wmówił sobie, że ma za krótkie życie, w związku z czym zwykł się tłumaczyć ustawicznym brakiem czasu. Tylko, powiedzmy, gdyby żył dwa razy dłużej, miałby go więcej? Wątpię. Jeśliby komuś udało się skonstruować zegar, który odmierzałby człowiekowi czas zmarnowany, pusty, i czas pełny, poświęcony jakiemuś pożytkowi, choćby własnemu, okazałoby się, że większość życia zmarnował. Więc może i tak życie dane jest nam w nadmiarze."
— - Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabrzask brzask
8273 7e39
Reposted fromerial erial viapomruki pomruki
2494 7911
Reposted fromheroes heroes viapomruki pomruki

March 19 2017

Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie viawstydem wstydem
większej ściemy niż "zrób test, a powiemy Ci jaki powinieneś wybrać zawód" naprawdę nie widziałam
Reposted byMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl