Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

8152 aa7f
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viafelicka felicka

August 07 2018

Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon viajointskurwysyn jointskurwysyn
5102 a17d

August 05 2018

0297 0f76

serious:

who were you?

2976 2096
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul

August 02 2018

Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki

August 01 2018

Myślę, że w każdym człowieku tkwi kawałek drania, a w najlepszych tylko promile. Ale te są. Wartość człowieka polega jednak nie na tym, ile gramów, czy milimetrów draństwa ma w sobie, lecz w jakim stopniu potrafi uniknąć czynienia draństw innym.
— Leopold Tyrmand "Gorzki smak czekolady Lucullus"

July 31 2018

jestem potworem

July 30 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viawstydem wstydem

July 24 2018

4347 2367
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viayanek yanek

July 19 2018

7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viapomruki pomruki

July 14 2018

8892 cc1d

nevahosking:

Pull yaself together

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 12 2018

8872 ffdd
Struck by Lightning

July 11 2018

5049 9ee3
Reposted fromGodislove Godislove viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl