Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

4368 c250
Reposted fromtfu tfu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viayanek yanek
1791 0ad5
Reposted fromclitoris clitoris viapomruki pomruki
1281 8164
Reposted fromtojika4 tojika4 viayanek yanek
A to też prawda. Wszystko można. 
1875 bd4c
Reposted fromPoranny Poranny viayanek yanek
czy gdyby ludzie znali całą prawdę, wciąż widzieliby w nas to samo?
Reposted fromfrisson frisson viayanek yanek

April 17 2018

Nie pytam kiedy coś wyskrobiesz. 
9020 0b6f
Reposted fromSkadii Skadii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8809 6704
i że to cud, że w ogóle ktoś ci ufa :P

April 11 2018

kiedy skupienie sie na sobie jest cenne, a kiedy zakrawa o egoizm?
Reposted byMaryiczarydeepbluex
chore sytuacje to moja specjalność
Reposted byhaveadrianpikkumyyhasandraMaryiczarysgrialux3szyderahavingdreamssweetnothinggodnowakarolinnaaCannonballnyaakoSenyiapersona-non-grataMartwa13monstrumakustyka-myslinecropixierelationshitjakmidzisiajzle

April 09 2018

Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 07 2018

(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapomruki pomruki
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl