Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

Co za dziwny czas.
Reposted fromyanek yanek
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku

August 03 2017

3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice

August 02 2017

bardzo nie rozumiem ludzi.
Reposted bymala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
4615 e15f
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viayanek yanek

August 01 2017

ja kurwa pierdolę. Ile razy jeszcze zakoczysz mnie tak, ze nie bede wiedziala czy rozplakać się pod prysznicem czy po prostu przestac odzywac...
Reposted bypkz451 pkz451

July 29 2017

0924 c398
Reposted fromkatsiu katsiu viayanek yanek
1679 4c88
nadal czekam.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viayanek yanek
2172 79a5
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viayanek yanek

July 22 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viatwice twice

July 21 2017

4412 e230
9618 fc79
Reposted fromhimym himym viayanek yanek
3593 a676
Reposted fromoutline outline viayanek yanek

July 18 2017

7859 ce1b
Reposted fromretro-girl retro-girl
6200 505c
Reposted fromspring-flow spring-flow viathenewyork thenewyork
2778 942b
Reposted fromvogel vogel viayanek yanek
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialynxlynx lynxlynx

July 17 2017

2778 942b
Reposted fromvogel vogel viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl