Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

1580 3ecc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablackmoth7 blackmoth7
Hehehe
He

:(

August 28 2017

4182 d42b
Reposted fromretro-girl retro-girl viadivi divi
3539 5b99
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadivi divi
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
4376 1d1c
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek

August 27 2017

Jestem dziki i nietowarzyski, nie wiem jak się mówi do ludzi.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 26 2017

6014 2972

August 25 2017

5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viahumane humane

August 24 2017

2779 d864
poległ [']
Reposted frompapaj papaj viayanek yanek

August 23 2017

4144 5725

everythingfox:

Happy Foxy Tuesday! 🦊🐾

Juniper’s Instagram

Reposted fromhighhopes highhopes viafoodforsoul foodforsoul

August 22 2017

3184 40dc
Reposted byDimrostMaryiczarysgrialux3liveindarkness

August 21 2017

Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viaheavencanwait heavencanwait
ale zawsze ta leciutka nadzieja

August 20 2017

z kazdym dniem przekonuję się, ze nie mam co liczyć na nikogo oprócz siebie
Reposted byniskowomielleheavencanwaitbe-awesome-todaymala-mi-w-glanach

August 18 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl