Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2020

7628 b363
Reposted fromjustadream justadream viapinkdress pinkdress
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel

"Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium

June 03 2020

6498 a447
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted fromFlau Flau viaSilentRule SilentRule
Po tym całym bagnie wierzę, że dla każdego przyjdzie pora, aby wyprostować swoje życie, uporządkować sprawy i zacząć w końcu oddychać pełną piersią. Całkiem niedawno sam się przebudziłem, ale najpierw musiałem sobie, i nie tylko sobie, wiele rzeczy wybaczyć.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Tags: inwards
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf

June 02 2020

8320 6544
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
6875 f657
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabeattman beattman

June 01 2020

4648 47dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

May 30 2020

Simon & Garfunkel - El Condor Pasa


Słyszę pierwsze dźwięki tego utworu i napływają mi łzy. Przed oczami widzę pozornie nic nieznaczące momenty, które zapisały się w mojej pamięci. A później szybko przeskakuję do tych, które mną wstrząsnęły i mimo, że utkwiły mi w pamięci równie mocno, próbuję wyprzeć je na siłę. Słyszę tamte myśli. Słyszę też te obecne. Zamykam zamglone oczy. 

"Moje życie, jak każde inne, jest zagadkowe, nieodwołalne i święte. Tak bliskie, tak dzisiejsze, tak bardzo moje. Dać mu się toczyć to najdziksza droga."

- "Dzika droga"

Tags: inwards
Reposted byhormeza hormeza

May 29 2020

2080 c0ae
Reposted fromkarahippie karahippie viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...