Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viahrafn hrafn
Reposted fromjedyny jedyny viaJakisproblem Jakisproblem
9004 0851
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viagreywolf greywolf
3162 8392
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaedhell edhell
Reposted fromshakeme shakeme viapchamtensyf pchamtensyf
9474 56b4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
2700 4933
Reposted frompulperybka pulperybka viaikari ikari

January 21 2020

0527 4246
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viapsychedelix psychedelix

"No i wtedy wyczułem, że jest dobra i łagodna. Osoby dobre i łagodne nie opierają się długo i choć same do wywnętrzania się nie są bynajmniej skore, jednakże od rozmowy wykręcić się żadnym sposobem nie potrafią i odpowiadają skąpo, ale odpowiadają, a im dalej, tym obficiej, trzeba tylko samemu nie ustawać, skoro nam zależy."

Fiodor Dostojewski "Łagodna. Opowiadanie fantastyczne"

Reposted fromvaporous vaporous viamaybeyou maybeyou
5378 410e
Reposted frommodeselector modeselector viabeattman beattman
0532 70e2
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viahrafn hrafn
Ale może być też tak, że po prostu polubił to trzymanie się z dala. Ludzie z wiekiem nabierają przyzwyczajeń, których wcześniej sami by się po sobie nie spodziewali.
— Filip Springer "Dwunaste: nie myśl, że uciekniesz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahrafn hrafn

January 20 2020

5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaikari ikari
1815 5a9d
Reposted bywildgirlnoisetalesniskowogreywolfheavencanwaitSilentRuleniskowohonigwurmirbjarbirbfuckingspecialgrovlyniedoskonaloscTamahlikarifreewaychar47niskowodippiquotezbettersorrythansafexxnyaakoanotherwaytodiehaszraahagisdzisniezasnemkaynoapati2k6absolutelyfuckingnotgabriellejustonebulletgriberfenoloftaleinalaparisienneapluzynawishinyousiostrassssssleepingsicknessdziomblackheartgirlkoniagatiszkaAtarirybasferycznamoglismywszystko

January 19 2020

Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viapchamtensyf pchamtensyf
Poczuła, że jest zupełnie sama, że tak naprawdę zawsze była zupełnie sama, że brzegi jej życia nieustannie zaginają się i składają i że nic nie może na to poradzić.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl