Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

October 20 2019

2841 c798

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Sponsored post
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromshakeme shakeme viahesiamela hesiamela
6677 5d04
Reposted fromverronique verronique viabeattman beattman

October 19 2019

October 15 2019

Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viazoi zoi
8117 767b
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka

October 14 2019

7660 1277
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpulsivee impulsivee

October 13 2019

3315 f251
Reposted frommoai moai viapchamtensyf pchamtensyf

October 11 2019

Czułam to pod skórą. Pewność. Łzy napływają do oczu i od wybuchu płaczu ratuje mnie tylko zmieniający się krajobraz za szybą autobusu. 
Reposted byniebieskieoczyczekoladowezatracenielillepuppetlottibluebellczekoladowezatracenie

October 10 2019

Play fullscreen
na cały syf ostatnich dni robi najlepiej

October 09 2019

Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viamhsa mhsa
Dzisiaj byłam o krok od wybrania numeru. W porę jednak dotarło do mnie, że strzelę sobie w kolano. Ciekawe jak długo można czuć na sobie ciężar podjętej decyzji. 
Reposted byams7 ams7
6926 f9c6

October 08 2019

O jak dobrze znowu to usłyszeć!

October 07 2019

Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Tags: inwards
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 06 2019

0381 3bb9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...