Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2019

Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
7825 5ec7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZoonk11 Zoonk11
Sponsored post
Reposted frombluuu bluuu viazoi zoi
8731 c8fd
Reposted fromgrobson grobson viaikari ikari
"Chciałbym wiedzieć jak to jest w końcu mieć dom."
9168 4264
W[Y]DECH neon w Łodzi
Reposted fromikari ikari viaPoranny Poranny

October 05 2019

0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin

Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach. 

— Herta Müller - Huśtawka oddechu
9862 22af
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
kiedy się taka stałam? próbuję sobie przypomnieć jakiś moment i nie mogę.

7572 12cb
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun

October 04 2019

2079 9d47
Reposted fromsavatage savatage viahereyes hereyes
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"

October 03 2019

Nikt i nigdy nie będzie nas kochał tak, byśmy zaznały spełnienia, dopóki nie kochamy same siebie, bo kiedy wewnętrznie puste ruszamy szukać miłości, możemy znaleźć jedynie pustkę.
— Robin Norwood
Reposted byczekoladowezatraceniehereyesheavencanwaitjestnamdzisiajsmutnowalkthemoonmyszkaminnie
1113 1093
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...